Leerkracht

 • Titel: Kinderrechten

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Bestemd voor de groepen: 7/8

 • Vakgebied(en): aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie, gezondheidseductie

 • Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: tweetallen

 • Tijdsinvestering voor leerling(en): 2 of 3 x 60 minuten

 • WebQuestmaker: Dorothea Moesker, Lonneke Thijs en Sari van der Veen.

In de samenleving neemt de hoeveelheid informatie die beschikbaar is steeds meer toe, mede door de mogelijkheden van het Internet. Ook kinderen worden eigenlijk verplicht met het Internet te werken, omdat het binnen de maatschappij niet meer weg te denken is. Kinderen vinden dit vaak uitdagend. Toch vraagt het gebruik van het Internet in toenemende mate vaardigheden in het kunnen selecteren van wat waardevol is en wat niet: wat is hoofdzaak en wat is bijzaak. Als deze vaardigheden niet beheerst worden, kan het kind helemaal de draad kwijt raken in de hoeveelheid beschikbare informatie. Daarom is het noodzakelijk dat leerlingen in het onderwijs worden voorbereid op het gebruik van ICT (zoals het muisvaardig worden, gebruik van Windows en Word) en bovenal vaardig worden in het selecteren van en zoeken naar informatie. Een WebQuest leert kinderen deze vaardigheden op een speelse, uitdagende manier.

Deze WebQuest is geschreven voor leerlingen van groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. Het thema van de WebQuest is ‘kinderrechten’.

Zoals gezegd geeft een WebQuest leerlingen de mogelijkheid te werken aan hun vaardigheid met betrekking tot onderscheiden van hoofd- en bijzaken. De opdracht in deze WebQuest is speciaal daarvoor ontworpen. Daarnaast sluit de opdracht van de WebQuest aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Als eerste de domeinen ‘leesvaardigheid’, ‘schrijfvaardigheid’ en ‘taalbeschouwing’ van het kerndoel ‘Nederlandse taal’:

 • De kinderen kunnen teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening, waardering of afkeuring duidelijk weergeven’.

De opdracht van deze WebQuest behoort ook tot een aantal domeinen van het kerndoel ‘kunstzinnige oriëntatie’, namelijk:

 • De leerlingen kunnen beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie doelgericht gebruiken in een werkstuk’.

 • De leerlingen onderzoeken de beeldende mogelijkheden van materialen en passen deze toe in hun eigen werk. Daarbij gebruiken ze de benodigde gereedschappen op een veilige manier’.

De opdracht van de WebQuest is zo geformuleerd dat kinderen de opdracht kunnen gaan maken op basis van hun persoonlijke interesses, motivatie en vaardigheden.

De kinderen doorlopen in tweetallen de WebQuest. Ze gaan na welke kennis ze al over de kinderrechten hebben; welke informatie ze kunnen gebruiken en hoe ze de gevonden informatie moeten verwerken in de collage. Door samen te werken, te onderhandelen en te overleggen over de voorkennis en door hun verschillende ideeën tijdens het maken van de opdracht, vergroten de kinderen hun kennis over het onderwerp. Daarnaast doen ze meer ervaring op in het werken in tweetallen en het zelfstandig werken. Wel wordt van de kinderen verwacht dat ze hier al enige ervaring in hebben, evenals het gebruik van Windows, Word en het muisvaardig zijn.

Het leerdoel van deze WebQuest is drievoudig, namelijk:

 • Leerdoel 1: Het algemene leerdoel van deze WebQuest is dat de leerlingen vaardiger worden in het selecteren van waardevolle informatie over het thema Kinderrechten met behulp van een WebQuest.

 • Leerdoel 2: De kinderen maken een samenhangend geheel van de informatie die zij vinden op het Internet. Dit moet verwerkt worden op een creatieve manier, waarbij kinderen dan ook allerlei creatieve werkvormen moeten gebruiken.

 • Leerdoel 3: De kinderen leren samen met een klasgenoot zelfstandig een opdracht uit te voeren.

Handreikingen/tips voor de leerkracht bij de inleiding.

U wilt de leerlingen bewust maken van het feit dat zij veel geluk hebben dat ze in Nederland leven en veel mogelijkheden hebben. U vertelt èr meteen bij dat zij, als leeftijdsgenootjes van kinderen in andere delen van de wereld, iets kunnen betekenen voor die kinderen. Met de opdracht in deze WebQuest kunnen zij mensen bewust maken van het feit dat er slecht met de rechten van veel kinderen op de wereld wordt omgegaan en dat dit niet zou moeten kunnen.

Handreikingen/tips voor de leerkracht bij de beoordeling.

Als de leerlingen de collage helemaal af hebben mogen zij deze zelf beoordelen aan de hand van het beoordelingsschema die zij op de WebQuest kunnen vinden. Daarna kunnen zij de collage aan u laten zien. U kunt dan samen met de leerlingen een plek bedenken om de collage

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatet webkwesties / webquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest (klik hier)